Zgłoszenia wyłącznie online na stronie www.upwind.pl  wysłane do 18:00 dzień wcześniej.

– Opłacenie zgłoszeń wyłącznie na konto okręgu: 77 1500 1054 1210 5005 7434 0000, potwierdzenie transakcji wysyłane  na adres mail w zawiadomieniu.

Więcej szczegółów poniżej: 

zawiadomienie ŻPMP

TRASA Regat organizowanych przez WOZŻ > 

Instrukcja Regat organizowanych przez WOZŻ >