Zasady zgłaszania podczas pandemii:

Zgłoszenia wyłącznie online na drukach WOZŻ   Pobierz >  wysłane do 9:30 w dniu regat, mailem na adres: regaty@wozz.poznan.pl . Sędziowie nie będą przyjmować zgłoszeń w formie pisemnej.
– Opłacenie zgłoszeń wyłącznie na konto okręgu: 77 1500 1054 1210 5005 7434 0000, potwierdzenie transakcji wysyłane ze zgłoszeniem na adres
regaty@wozz.poznan.pl  lub przedpłata do WOZŻ – tzw. depozyt i rozliczenie klubów na podstawie zgłoszeń do regat.

Więcej szczegółów poniżej:

Wytyczne obowiązujące w 2020 roku, podczas zgłoszeń do regat organizowanych przez WOZŻ > 

Zawiadomienie > 

Zgłoszenie do regat WOZZ – PDF z formularzem do wypełnienia i przesłania w formie elektronicznej > 

TRASA Regat organizowanych przez WOZŻ > 

Instrukcja Regat organizowanych przez WOZŻ >