ŻEGLUJ Z NAMI WIELKOPOLSKO

 

 

O fundacji

Fundacja Żegluj z nami Wielkopolsko skupia się na popularyzowaniu żeglarstwa, ze szczególnym ukierunkowaniem na wychowanie i kształcenie młodzieży, kształtowanie charakterów i postaw społecznych. Założycielem organizacji jest Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski, a w jej działania angażują się społecznicy z całej Wielkopolski.

Nie bez powodu na datę powołania Fundacji wybrano 27 grudnia 2016 roku, czyli 98. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Odwołujemy się do etosu pracy organicznej na niwie gospodarczej i patriotycznej. To właśnie efekty pracy u podstaw przyczyniły się do sukcesu Powstania, a później – umożliwiły spektakularny rozwój Wielkopolski.

Nauka żeglarstwa jest jednocześnie nauką współpracy, współodpowiedzialności, rzetelności, uczciwości, pracowitości. To kluczowe cechy społeczeństwa obywatelskiego. Kształcąc żeglarzy – jednocześnie kształcimy wartościowych obywateli.

Fundacja Żegluj z nami Wielkopolsko organizuje projekty edukacyjne i imprezy żeglarskie, uczestniczy w inicjatywach podejmowanych przez inne organizacje pozarządowe, współpracuje z lokalnymi samorządami i administracją państwową.

Aktualnie kluczowym przedsięwzięciem jest gruntowny remont jachtu morskiego s/y Polonus, zakupionego przez Fundację wiosną 2021 r., który będzie służył do działalności statutowej Fundacji.

Dodatkowe informacje na temat remontu s/y Polonus i planów związanych z jego eksploatacją: www.jacht-polonus.pl

KONTAKT

Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski
61-782 Poznań, ul. Wodna 8/9
tel./fax 61 835 49 35

……………

NIP 781-13-63-651 Regon 001317265 KRS 0000097564

Nr konta bankowego 77 1500 1054 1210 5005 7434 0000

……………

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w godzinach urzędowania.
poniedziałek – 15.00-18.00
wtorek – 15.00-18.00

……………

Dyżur komisji szkolenia
poniedziałek – 18.00-19.00

……………

archiwalne strony internetowe:

http://www.pozz.poznan.pl/ (2012-2017)

http://www.pozz.jacht.pl/ (2004-2012)