KOMISJA REWIZYJNA

Cezary Gruszczyński - Przewodniczący

Tel. 501 513 124

Mail: cezarygruszczynski@gmail.com

Teodor Szmyt - Zastępca przewodniczącego

Ewa Tomczak - Sekretarz

Wiesław Minicki - Członek

Jarosław Szynklewski - Członek