NAGRODA ROKU ZŁOTA OMEGA

za wybitne osiągnięcia w żeglarstwie WIELKOPOLSKIM

w kategoriach:

1. Osiągnięcie Sportowe Roku
2. Morski Rejs Roku
3. Śródlądowy Rejs Roku
4. Regaty Roku
5. Impreza Żeglarska – Wydarzenie Roku
6. Przystań Żeglarska Roku

Założenia
Podstawowym założeniem ustanowienia nagrody roku za osiągnięcia w żeglarstwie wielkopolskim jest docenienie i nagrodzenie najlepszych żeglarzy, aktywnych klubów żeglarskich i organizatorów imprez promujących żeglarstwo.
Jednocześnie ważnym elementem jest nagłośnienie i prezentacja najciekawszych pomysłów organizacyjnych w mediach. Liczymy na to, że do rywalizacji o ZŁOTĄ OMEGĘ włączą się wszystkie kluby Wielkopolski a prezentacja najlepszych na forum Wielkopolskiej Gali Żeglarskiej spowoduje duże zainteresowanie mediów a co za tym idzie społeczności Poznania i całego województwa. Wzbogaci to również naszą wiedzę o organizowanych imprezach, często bardzo ciekawych a dotąd mało znanych w naszym środowisku.

Cel i zadania
a. Popularyzacja żeglarstwa w środowiskach związanych i niezwiązanych z żeglarstwem.
b. Oddziaływanie na wyobraźnię poprzez tworzenie pozytywnego wizerunku żeglarstwa jako sportu, turystyki i sposobu na życie.
c. Penetracja nowych szlaków i akwenów wodnych, wspieranie małych ale zainteresowanych
żeglarstwem środowisk lokalnych.
d. Promowanie etyki i etykiety żeglarskiej, oddziaływanie wychowawcze w duchu tradycji żeglarskiej.
e. Wzmocnienie pozytywnego wizerunku WOZŻ w środowisku.
f. Propagowanie sportu żeglarskiego, imprez, rejsów, regat, wśród dzieci i młodzieży. Mobilizowanie młodzieży do uczestnictwa i organizacji wszelkich przedsięwzięć żeglarskich.

Kryteria oceny
a. Indywidualne wyniki sportowe
b. Osiągnięcia i wyniki uzyskane w szkoleniu sportowym
c. Liczba uczestników w imprezach, szkoleniach i regatach, zwłaszcza dzieci i młodzieży.
d. Stopień trudności realizacji zadania.
e. Partnerzy uczestniczący w realizacji zwłaszcza instytucje i organy administracji państwowej lub
samorządowej.
f. Nowatorstwo w rozwiązaniach organizacyjnych.
g. Udział mediów i skala prezentacji imprezy w środkach masowego przekazu.
h. Stopień realizacji założonych celów.

Procedura przyznawania nagród
a. Zgłoszenia do nagrody roku powinny być przekazane do biura WOZŻ.
b. Zgłoszenia mogą składać kluby zrzeszone w okręgowych związkach Wielkopolski lub osoby fizyczne zrzeszone w tych klubach.
c. Zgłoszenie powinno być dokonane na formularzach zgłoszeniowych zgodnie z regulaminem nagrody
d. Zwycięzcy poszczególnych kategorii zostaną wyłonieni spośród nominowanych zgodnie
z regulaminem nagrody.
e. Nagrody zostaną ogłoszone na Wielkopolskiej Gali Żeglarskiej.

Regulaminy 2023:

Regulamin_kat. Impreza-Wydarzenie Roku > 
Regulamin_kat.Morski Rejs Roku >
Regulamin_kat.Osiągnięcie Sportowe Roku >
Regulamin_kat.Przystań Żeglarska Roku >
Regulamin_kat.Regaty Roku >
Regulamin_kat.Śródlądowy Rejs Roku >

Formularze 2023:

Formularz zgłoszeniowy_Impreza – Wydarzenie Roku >
Formularz zgłoszeniowy_Przystań Żeglarska Roku >
Formularz zgłoszeniowy_Regaty Roku >
Formularz zgłoszeniowy_ŚRÓDLĄDOWY Rejs Roku >
Formularz zgłoszeniowy_MORSKI Rejs Roku >
Formularz zgłoszeniowy_Osiągnięcie Sportowe >

Wielkopolska Gala Żeglarska

W miniony piątek odbyła się  uroczysta Wielkopolska Gala Żeglarska, na które przybyło wielu żeglarzy i entuzjastów żeglarstwa. Wśród wielu znamienitych gości nie zabrakło Prezesa Polskiego Związku Żeglarskiego - Tomasza Chamery. Na zdjęciu Prezes razem z...

czytaj dalej
Złote Omegi 2018 wręczone

Złote Omegi 2018 wręczone

Ach, co o był na wieczór! 9 listopada odbyła się Wielkopolska Gala Żeglarska, podsumowująca mijający sezon 2018. Podczas uroczystości ogłoszono wyniki i wręczono Nagrody Roku ZŁOTA OMEGA 2018 w kategoriach: Osiągnięcie Sportowe Roku Załogi Dominik Buksak i Szymon...

czytaj dalej
Wielkopolska Gala Żeglarska 2017

Wielkopolska Gala Żeglarska 2017

Jest już tradycją, że jesienią każdego roku chcemy wyróżnić tych, którzy szczególnie radzili sobie w minionym sezonie żeglarskim. 17 listopada rozdaliśmy Złote Omegi 2017 w kategoriach:   Nagroda Specjalna Roku: Michała Nitschke i Mirosława Pryby za przelot na...

czytaj dalej
Nagrody za sezon 2016 rozdane

Nagrody za sezon 2016 rozdane

Sala Domu Żołnierza gościła przybyłych na Wielkopolską Galę Żeglarską 2016. Spotkanie organizowane 5 listopada 2016 r. otworzył występ Dziecięcego Zespołu Tanecznego REGO z Zbąszynia. Uroczystość była okazją do podsumowania 90 lat żeglarstwa w Wielkopolsce. Dlatego z...

czytaj dalej

KONTAKT

Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski
61-782 Poznań, ul. Wodna 8/9
tel./fax 61 835 49 35

……………

NIP 781-13-63-651 Regon 001317265 KRS 0000097564

Nr konta bankowego 77 1500 1054 1210 5005 7434 0000

……………

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w godzinach urzędowania.
poniedziałek – 15.00-18.00
wtorek – 15.00-18.00

……………

Dyżur komisji szkolenia
poniedziałek – 18.00-19.00

……………

archiwalne strony internetowe:

http://www.pozz.poznan.pl/ (2012-2017)

http://www.pozz.jacht.pl/ (2004-2012)