Skład Komisji:

Jerzy Stefaniak – przewodniczący, tel. kom. 605 696 549
Emilia Ludwikowska – sekretarz, tel. kom. 606 974 142
Krzysztof Witczak – członek, tel. kom. 602 448 372

 

Tryb przyznawania odznaczeń:

Wnioski o odznaczenia należy składać zgodnie z postanowieniami regulaminów odpowiednich odznaczeń zamieszczonych na stronie internetowej WOZŻ

Szczególnie należy przestrzegać spraw formalnych związanych z:
♦ terminami składania wniosków,
♦ stosowaniem określonych formularzy,
♦ uprawnień regulaminowych podmiotów do składania wniosków,
♦ właściwego umotywowania wniosków stwierdzającego rzeczywiste wybitne osiągnięcia
organizacyjne i sportowe.

Wnioski o przyznanie odznaczeń nadawanych przez PZŻ należy składać za pośrednictwem Zarządu WOZŻ. Wysyłanie wniosków bezpośrednio do sources PZŻ jest bezcelowe, ponieważ PZŻ zwraca je z powrotem do WOZŻ do zaopiniowania.

Przy ocenie i opiniowaniu nadesłanych do WOZŻ wniosków Komisja Odznaczeń WOZŻ uwzględnia przede wszystkim aktywną działalność społeczną działaczy szczebla okręgowego i zawodników uzyskujących wybitne wyniki sportowe w Mistrzostwach Polski oraz w znaczących imprezach międzynarodowych. Udział w zawodach oraz rejsach turystyczno – rekreacyjnych bez wybitnych osiągnięć oraz działalność wykonywana odpłatnie (sędziowanie, szkolenie itp.) nie są oceniane jako wybitne zasługi dla żeglarstwa. Działalność wykonywana na rzecz klubu winna być oceniana i wyróżniana przez kluby dyplomami, odznakami honorowymi i innymi nagrodami klubowymi.

Przypomina się, że wręczanie medali, odznak, dyplomów itp. Odbywa się zgodnie z regulaminem w sposób uroczysty np. z okazji otwarcia i zamknięcia sezonu żeglarskiego, klubowych i innych imprez oraz uroczystości rocznicowych. Dlatego prosimy zgłaszać do Komisji Odznaczeń tego rodzaju okazje i to możliwie do końca poprzedzającego je roku kalendarzowego.

Zaznaczamy, że prawie wszystkie odznaczenia są limitowane okresami rocznymi i może dojść do sytuacji, w której wniosek chociażby formalnie i merytorycznie poprawny i zasługujący jak najbardziej na pozytywne rozpatrzenie, ale zbyt późno złożony, zostanie zrealizowany jeden rok później na skutek wyczerpania rocznego limitu.

 

Dokumenty:

Wniosek o nadanie Odznaki ZA ZASŁUGI dla ŻEGLARSTWA WIELKOPOLSKIEGO (.doc)

 

Odznaczeni:

Wszyscy Odznaczeni Honorową Odznaką „Za Zasługi dla Żeglarstwa Wielkopolskiego” (.pdf)

Odznaczeni Medalem za Szczególne Zasługi dla Żeglarstwa Polskiego (.pdf)

Honorowi Członkowie Wielkopolskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego (.pdf)