Szkolenia – Kontakt

Kontakt mailowy: szkolenia@wozz.poznan.pl
Dyżury Komisji szkolenia w siedzibie WOZŻ, ul. Wodna 8/9, 61-782 Poznań w każdy pracujący poniedziałek w godzinach 18-19.00.