Żeglarski szczyt w Gdańsku

Żeglarski szczyt w Gdańsku

13 stycznia odbyło się spotkanie środowiska żeglarskiego. Na zaproszenie Tomasza Chamery – Prezesa Polskiego Związku Żeglarskiego przybyli prezesi i reprezentanci okręgowych związków żeglarskich oraz stowarzyszeń konkurencji priorytetowych. Wielkopolski OZŻ...