13 stycznia odbyło się spotkanie środowiska żeglarskiego. Na zaproszenie Tomasza Chamery – Prezesa Polskiego Związku Żeglarskiego przybyli prezesi i reprezentanci okręgowych związków żeglarskich oraz stowarzyszeń konkurencji priorytetowych.

Wielkopolski OZŻ reprezentował prezes Zarządu Maciej Olszewski. Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist reprezentował prezydent klasy Tomasz Figlerowicz. Obecny był także Tomek Adamczyk (wiceprezes Wielkopolskiego OZŻ oraz członek Zarządu Polskiego Związku Żeglarskiego).

Obszerna relacja znajduje się poniżej:
http://zeglarski.info/artykuly/zeglarski-szczyt-gdansku/