SĄD KOLEŻEŃSKI

1. Jerzy Wojtera – Przewodniczący

Tel. 781 645 400

Mail: jerzy.wojtera@gmail.com

2. Mirosław Pryba
3. Ryszard Skarbiński
4. Mariola Polc
5. Bogdan Gołek