SĄD KOLEŻEŃSKI

1. Jerzy Wojtera – Przewodniczący

Tel. 781 645 400

Mail: jerzy.wojtera@gmail.com

2. Bogdan Gołek
3. Andrzej Jóźwiak
4. Szymon Pastuszek
5. Renata Strzeszyńska