Sprawozdanie ENERGA SAILING do 31.03.2015

Sprawozdanie ENERGA SAILING do 31.03.2015

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji w Poznaniu do Programu przyjęto 100 dzieci oraz 7 na listę rezerwową. W miesiącu marcu jedna osoba zrezygnowała. W ramach akcji rekrutacyjnej odwiedzono wszystkie szkoły ulokowane w dzielnicach miasta Poznania i gminach otaczających...