Terminy egzaminów na patenty żeglarskie

Egzaminy na patent żeglarza jachtowego

Lp.

Nr KE

Miejsce egzaminu

termin egzaminu

Uwagi

1

04/ŻJ/P/20

Przystań Mosińskiego Klubu Żeglarskiego, ul. Wczasowa, 62-050 Dymaczewo Nowe

04 lipca 2020 r. godz. 9.00

2

0/ŻJ/P/20

Kościański Klub Żeglarski, Przystań żeglarska , 64-000 Nowy Dębiec

04 lipca 2020 r. godz. 9.00

3

0/ŻJ/P/20 Sz. Ż. „Kliper”, ul. Nad Jeziorem 103, 60-480 Poznań 27 czerwca 2020 r. godz. 9.00

4

5

6

7

8

9

Egzaminy na patent jachtowego sternika morskiego

Lp.

Nr KE

Miejsce egzaminu

termin egzaminu

Uwagi

1

01/JSM/P/20

 ul. Rybacka 26, Trzebież

30 maja 2020 r. godz. 9.00

odbył się

2

02/JSM/P/20

ul. Rybacka 26, Trzebież

06 czerwca 2020 r. godz. 9.00

odbył się

3

03/JSM/P/20

ul. Rybacka 26, Trzebież

02 lipca 2020, godz. 9.00

4

5

6

7