Terminy egzaminów na patenty żeglarskie

Egzaminy na patent żeglarza jachtowego

Lp.

Nr KE

Miejsce egzaminu

termin egzaminu

Uwagi

1

02/ŻJ/P/19

Sz. Ż. „Kliper”, ul. Nad Jeziorem 103, 60-480 Poznań

18/19-05-2019 r.

odbył się

2

03/ŻJ/P/19

Sea Adventure sc, ul. Kosynierów 1, 62-020 Swarzędz

18/19-05-2019 r.

odbył się

3

05/ŻJ/P/19

KS Navigare, ul. Wilków Morskich 23/25, 60-480 Poznań

08/09-06-2019 r., godz. 9.00

odbył się

4

06/ŻJ/P/19

KŻ „Odlewnik” Śrem, ul. Jeziorna 6, 63-100 Śrem

15-06-2019 r., godz. 9.00

odbył się

5

08/ŻJ/P/19

Sea Adventure sc, ul. Kosynierów 1, 62-020 Swarzędz

15-06-2019 r., godz. 9.00

odbył się

6

09/ŻJ/P/19

Kościański Klub Żeglarski, Przystań żeglarska , 64-000 Nowy Dębiec

29-06-2019 r. godz. 9.00

7

10/ŻJ/P/19

Przystań Mosińskiego Klubu Żeglarskiego, ul. Wczasowa, 62-050 Dymaczewo Nowe

29-06-2019 r. godz. 9.00

8

11/ŻJ/P/19

Sz. Ż. „Kliper”, ul. Nad Jeziorem 103, 60-480 Poznań

29-06-2019 r. godz. 9.00

9

Egzaminy na patent jachtowego sternika morskiego

Lp.

Nr KE

Miejsce egzaminu

termin egzaminu

Uwagi

1

01/JSM/P/19

 ul. Rybacka 26, Trzebież

27-28 kwietnia 2019 r. godz. 9.00

odbył się

2

04/JSM/P/19

ul. Rybacka 26, Trzebież

24-25 maja 2019 r. godz. 14.00

odbył się

3

07/JSM/P/19

ul. Rybacka 26, Trzebież

07-06-2019, godz. 11.00

odbył się

4

5

6