Wytyczne obowiązujące w 2020 roku, podczas zgłoszeń do regat organizowanych przez WOZŻ.
Są to regaty:
14.06-ŻEGLARSKI PUCHAR MIASTA POZNANIA
17.10-ŻEGLARSKI PUCHAR MIASTA POZNANIA
29-30.08 MISTRZOSTWA WOZŻ JACHTÓW TURYSTYCZNYCH
5-6.09- MISTRZOSTWA WOZŻ
12-13.09-MISTRZOSTWA WOZŻ
26-27.09-MISTRZOSTWA WOZŻ
3-4.10-MISTRZOSTWA WOZŻ
1. Zgłoszenia wyłącznie na drukach zaakceptowanych przez WOZŻ, dostępne do pobrania ze strony okręgu. ZBIORCZE ZGŁOSZENIE DO REGAT http://wozz.poznan.pl/dokumenty/
Zgłoszenia wysłane do 9:30 w dniu regat, mailem na adres: regaty@wozz.poznan.pl
Sędziowie nie będą przyjmować zgłoszeń w formie pisemnej.
2. Opłacenie zgłoszeń wyłącznie na konto okręgu: 77 1500 1054 1210 5005 7434 0000,
potwierdzenie transakcji wysyłane ze zgłoszeniem na adres regaty@wozz.poznan.pl lub przedpłata do WOZŻ – tzw. depozyt i rozliczenie klubów na podstawie zgłoszeń do regat.
Wysokość opłaty startowej zawarta jest w ZAWIADOMIENIU O REGATACH SPORTOWYCH organizowanych przez WOZŻ > 
W przyszłości płatności DotPay.
3. Zgłoszenia w dniu regat do godziny 9:30
4. Rozpatrywanie protestów zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Zarząd WOZZ