18-20 stycznia 2019 roku w Bydgoszczy zorganizowano coroczne spotkanie instruktorów żeglarstwa powszechnego, które zgromadziło 60 uczestników z całej Polski – reprezentantów Okręgowych Związków Żeglarskich, klubów jak również przedstawicieli firm szkoleniowych. Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski został wyróżniony jako jeden z najaktywniejszych OZŻ pod względem szkoleniowym i egzaminacyjnym.

Program poruszał zagadnienia kadry instruktorskiej, kwalifikacji rynkowych dla żeglarstwa oraz aktualizacji Systemu Szkolenia Instruktorów PZŻ, który przybliżyła Katarzyna Domańska – wiceprezes PZŻ ds. szkolenia. Była też mowa o standaryzacji jakości ośrodków szkoleniowych. Podsumowano także egzaminy żeglarskie i instruktorskie wraz z ewaluacją materiałów pomocnych w pracy egzaminatora.