Program był w Poznaniu realizowany w terminie od 03.03 do 03.08.2014r.

Zarząd Wielkopolskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego na swoim zebraniu powierzył funkcję koordynatora Programu w Poznaniu kol. Leszkowi Kostańskiemu, który przedstawił koncepcję realizacji powierzonych zadań. Program działania i preliminarz został zatwierdzony przez Zarząd WOZŻ. Jako instruktorów prowadzących zajęcia zaakceptowano Małgorzatę Pic z ŻMKS Poznań i Agatę Lehmann z AZS Poznań. Wyrażono zgodę, że miejscem zajęć będzie przystań JKW Poznań, klubu posiadającego najlepsze warunki lokalowe nad jeziorem kierskim.

Wielkopolski Związek Żeglarski oraz osoby prowadzące Program zorganizowały konferencje prasową, która odbyła się w dniu 04.02.2014r. w nowej siedzibie WOZŻ. W wyniku tej konferencji ukazały się dwa materiały filmowe w wiadomościach sportowych PTV i poznańskiej telewizji kablowej WTK. Informacje o programie zaprezentowało największa poznańskie radio Radio Merkury. Informacje o Energa Sailing w tym również o jego realizacji w Poznaniu zamieścił miesięcznik żeglarski Wiatr. W ramach akcji rekrutacyjnej odwiedzono wszystkie szkoły ulokowane w dzielnicach miasta Poznania i gminach otaczających jezioro Kiekrz gdzie jest skupione wielkopolskie żeglarstwo sportowe.W wyniku przeprowadzonej rekrutacji w Poznaniu do Programu przyjęto 113 dzieci. Jedna osoba zrezygnowała zaraz na wstępie. W dniu 03 marca rozpoczęło zajęcia 112 dzieci.

Odbyliśmy również spotkania w Urzędzie Marszałkowskim z dyr. Departamentu Sportu i Turystyki Panem Tomaszem Wiktorem i w Urzędzie Miasta z Panią dyr. Wydziału Sportu Ewą Bąk. Przekazaliśmy informację o Programie Energa Sailing i uzyskaliśmy dużą życzliwość ze strony władz samorządowych. Program w Poznaniu uzyskał patronat honorowy Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka.

Do Programu zaproszono 4 szkoły podstawowe. Są to Szkoła Pdst. Nr 1 z Poznania Strzeszyn, Szkoła Pdst. Nr 28 z Poznania Kiekrz, Szkoła Pdst. z Dopiewa oraz Szkoła Pdst. z Zespołu Szkół Pijarów z Poznania. Z tych szkół zgłosiło się najwięcej dzieci. Z samej Szkoły Pdst nr 1 aż 28.

Przed rozpoczęciem zajęć koordynator Programu przy współpracy z firmą RehaSport, a szczególnie dzięki pomocy dr Witolda Dudzińskiego zorganizował badania całej ponad setki dzieci w zakresie lekarskiej zdolności sportowej. Wszystkie dzieci zostały podzielone na 5 grup i każda grupa co godzinę inna została przebadana przez lekarzy z RehaSportu. Bardzo usprawniło to przebieg badań.

Wszystkie dzieci też posiadały ubezpieczenie od NNW z tego 84 osoby wykupiły poprzez WOZŻ ubezpieczenie proponowane przez Polski Związek Żeglarski w firmie Ergo Hestia. Reszta osób posiadała ubezpieczenia uzyskana w innych firmach.

W program zaangażowały się 3 kluby, które na terenie m. Poznania mają najliczniejsze grupy szkoleniowe w klasie Optimist i wysokokwalifikowaną kadrę trenersko instruktorską. Tymi klubami są: AZS Poznań, JKW Poznań i ŻMKS Poznań. Ścisła współpraca między nimi pozwoliła szybko i sprawnie przygotować działanie Programu w naszym mieście. Zajęcia były prowadzone na przystani JKW, ponieważ są tam najlepsze warunki bazowe. Zajęcia prowadzili instruktorzy z ŻMKS Małgorzata Pic i AZS Agata Lehmann. Kadrę instruktorską w zajęciach wspierali wolontariusze, studenci AWF Poznań uczestnicy specjalizacji z żeglarstwa oraz członkowie sekcji żeglarskiej działającej przy Zakładzie Sportów Nowoczesnych AWF Poznań.

Od marca do kwietnia prowadzone były zajęcia teoretyczne przeplatane zabawami ruchowymi animowanymi przez studentów AWF. W tym czasie otrzymaliśmy kapoki i wózki pod łodziowe. Pod koniec marca Banaszak przywiózł 10 łódek wraz z kpl. masztów, miecze i stery. Później dojechały żagle i na początku maja mogliśmy zejść na wodę. Na przystani JKW w ramach podpisanej umowy otrzymaliśmy między innymi osobny boks na sprzęt, tylko dla naszej dyspozycji. Kluby AZS i ŻMKS przygotował motorówki, które były wykorzystane przez instruktorów na zajęciach na wodzie.

Nawiązaliśmy kontakt z Kacprem Ziemińskim i ustaliliśmy terminy jego uczestnictwa w zajęciach z dziećmi na wodzie.

Po koniec kwietnia w zajęciach uczestniczyło 108 dzieci. W trakcie trwania Programu, do tego czasu 5 osób zrezygnowało, co stanowiło około 5%. Frekwencja pozostałych osób była bardzo wysoka. W zajęciach poniedziałkowych wynosiła ona 90%, we wtorkowych 89%, w środowych 87%, w czwartkowych 94% i piątkowych 88%. Średnia frekwencja od początku zajęć od marca do maja dla całej grupy w Poznaniu wynosi 89,6%. Wyglądało to naszym zdaniem optymistycznie.

Ze względu na bardzo sprzyjające warunki atmosferyczne pod koniec kwietnia pierwsze zajęcia na wodzie rozpoczęły się w dniu 28 kwietnia. Początkowo bez żagli tylko z wiosełkami i sterem. Później dzieci powoli zaczynały samodzielnie żeglować na kursach półwiatrowych. Niestety z powodu załamania pogody w maju: zimna, deszczu i zbyt silnych wiatrów ze względów bezpieczeństwa dzieci żeglowały pojedynczo tj. jedna łódka asekurowana przez jednego instruktora. Cała dwudziestka dzieci z danego dnia musiała być podzielona na pół. Pierwsza dziesiątka schodziła z instruktorkami na wodę. Dwoje dzieci na dwóch łódkach, a pozostałe dzieci z tej grupy były na motorówkach z instruktorkami. Zmiany ćwiczących następowały na wodzie. Druga dziesiątka pod okiem wolontariuszy, studentów AWF Poznań miała zajęcia z gier i zabaw ruchowych. Niestety zdarzyło się, że jednego dnia zabrakło wolontariusza, co bardzo skomplikowało organizację zajęć. Po wprowadzeniu przez koordynatora nowych procedur współpracy ze studentami sytuacja już się nie powtórzyła.

Program Energa Sailing nawiązał kontakt z firmą Decathlon, a konkretnie ze sklepem w Swadzimiu mieszczącym się w pobliżu jeziora Kiekrz. Wspólnie wybraliśmy najbardziej niezbędną odzież ochronną w postaci butów piankowych, pianek i laycry. Ponad 70% rodziców skorzystało z naszej pomocy i zamówiło ten sprzęt. Pozwoliło to uzyskać 20% rabatu od cen katalogowych.

Dla rodziców dzieci chcących zapisać się do szkółek klubowych przygotowano akcję pod nazwą „ Drzwi otwarte”, której celem było umożliwienie rodzicom zapoznania się z działalnością poszczególnych klubów. Spotkania się z Zarządem i trenerami danego klubu, poznania infrastruktury przystani, posiadanego sprzętu oraz organizacji i kultury prowadzonego w szkółkach szkolenia. Pozwoliło to rodzicom na świadomy wybór. Akcja ta obejmowała 6 klubów: AZS Poznań. JKW Poznań, Mewa Poznań, PKM LOK Poznań, ŻLKS Poznań i ŻMKS Poznań. Działania te zaplanowane i uzgodnione z klubami i rodzicami zostały przeprowadzone w miesiącu czerwcu.

Do dnia 25.07.2014r w zajęciach uczestniczyło 105 dzieci. W trakcie trwania Programu 7 osób zrezygnowało, co stanowi 6,25%. Frekwencja pozostałych osób była bardzo wysoka i w dalszym ciągu do dnia 30.06 wynosiła około 90%. Od pierwszych dni wakacji ze względu na wyjazdy dzieci frekwencja nieco spadła.

W dniach 23.06 do 04.07 w trakcie zajęć przeprowadzono eliminacje do Regat Energa Sailing w Poznaniu, które odbyły się w dniu 05.07.2014r na Jeziorze Kiekrz, a gospodarzem imprezy była przystań JKW Poznań. Do samych eliminacji zgłosiło się 56 dzieci. Regaty finałowe były zorganizowane w formie festynu dla wszystkich uczestników Programu i ich rodzin. Frekwencja była duża. Przyszło wiele dzieci z rodzicami, nawet ci, którzy nie zakwalifikowali się do finału. Kibicowali swoim koleżankom i kolegom. Do regat finałowych z eliminacji wewnątrz grupowych (grupy zajęciowe z poszczególnego dnia) zakwalifikowało się 20 dzieci. W dniu finałów czyli 05.07. przeprowadzono drogą losowania podział na grupy i przydział łódek. W półfinałowych regatach tak utworzone 2 grupy po 10 dzieci rywalizowały o wejście do ścisłego finału. Z każdej grupy po 3 wyścigach najlepsza 5 wchodziła do finału tzw. Grupa Złota, a pozostałe dzieci tworzyły Grupę Srebrną. W każdej z tych grup rozegrano jeden wyścig finałowy. Forma regat była bardzo uproszczona i polegała na wystartowaniu na kursie półwiatrowym z wyznaczonego przez cztery bojki prostokąta, dopłynięcie do bojki zwrotnej i powrocie do prostokąta startowego. Każde dziecko uczestniczące w finałach otrzymało cenny upominek i dyplom, a najlepsi puchary. Dla kibiców i uczestników przygotowano poczęstunek w formie grilla, przekąsek i ciasta oraz napojów. Całe wydarzenie było dokumentowane w formie zdjęć i filmów. Przeprowadzano wywiady z dziećmi i ich opiekunami. Firma Duda Cars dealer między innym firmy Mercedes oraz Smarta zaprezentowała najnowszy model tego ostatniego i ufundowała dodatkowe upominki dla uczestników regat. Po zakończeniu rywalizacji sportowej i w trakcie oczekiwania na ogłoszenie wyników odbyło się spotkanie dzieci i rodziców z ambasadorem Programu w Poznaniu, członkiem KN PZŻ Kacprem Ziemińskim. Dzieci zadawały wiele ciekawych pytań. Były bardzo zaangażowane i Kacper musiał na nie cierpliwie odpowiadać. Zrobił to po mistrzowsku, nawiązał z dziećmi super relacje. Większość pytań była związana z emocjami dzieci związanymi z ich pierwszymi krokami na Optymiście.

Relacja z regat ukazała się w niedzielnych wiadomościach sportowych lokalnej telewizji Wielkopolski WTK oraz Regionalnej Telewizji Publicznej PTV. W dniu poprzedzającym regaty tj 04.07 w siedzibie WOZŻ odbyła się konferencja prasowa, na którą zaproszono 21 przedstawicieli mediów poznańskich. W jej wyniku ukazała się informacja o Programie Energa Sailing w sobotnich wiadomościach sportowych telewizji WTK oraz portalu internetowym Nasz Poznań. W konferencji uczestniczył Kacper Ziemiński, z którym przeprowadzony wywiad umieszczono w materiale sobotnim telewizji WTK.

Frekwencja w lipcu nieco spadła. Część dzieci wyjechała z rodzicami na wakacje. Na podstawie wyników z regat (40%), frekwencji na zajęciach (30%) oraz opinii prowadzących (30%) sporządzono listę rankingową dla osób pragnących uczestniczyć w półkoloniach Energa Sailing. Ponieważ osoby na 20 i 21 miejscu uzyskały taką samą ilość pkt. decyzją koordynatora obie zostały uczestnikami. Tak, więc, w półkoloniach w terminie 26.07-03.08.2014 uczestniczyło 21 dzieci. Zajęcia prowadziło dwóch instruktorów na wodzie oraz dwóch studentów AWF Poznań jako animatorów czasu wolnego. Termin półkolonii pokrywał się z terminem jednych z największych, organizowanych w Polsce regat klasy Optimist Srebrnym Żaglem, którego organizatorem był JKW Poznań. Dzieci mogły obserwować zmagania „prawdziwych zawodników”, zapoznać się z procedurą startową, trasą regat i przyjrzeć się regatowym łódką.

Do wszystkich rodziców dzieci uczestniczących w Programie w liczbie 112 rozesłano deklaracje uczestnictwa w dalszym szkoleniu żeglarskim w klubach lub rezygnacji z niego. Do dnia dzisiejszego tj. 30.08.2014r takie deklaracje przysłało 98 osób, co stanowi 87,5% wszystkich uczestniczących od początku w Programie dzieci. Z tego dalsze szkolenie klubowe zadeklarowało 41 osób, co stanowi 42,3% wszystkich deklaracji. Wybory do klubów na dzień dzisiejszy są następujące:

ŻMKS Poznań 16 osób

AZS Poznań 14 osób

JKW Poznań 7 osób

Mewa Poznań 1 osoba

ŻLKS Poznań 1 osoba

UKS Grot Więckowice 1 osoba

Jedna osoba jest jeszcze niezdecydowana do jakiego klubu, ale zdecydowana na kontynuację szkolenia.

 

Koordynator

Leszek Kostański