Koleżanki i koledzy instruktorzy i egzaminatorzy,

Miło nam poinformować, że dzięki współpracy PZŻ i PZMWiNW z Ministerstwem Sportu udało się umożliwić prowadzenie szkolenia i egzaminów na patenty żeglarskie i motorowodne.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Sportu egzaminy „muszą być przeprowadzane zgodnie z obostrzeniami określonymi w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. oraz zgodnie z wytycznymi jakie zostały dla Ministerstwa Sportu przygotowane przez Polski Związek Żeglarski oraz Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego. W kwestii prowadzenia szkoleń żeglarskich i motorowodnych, które nie są w nadzorze Ministra Sportu i nie regulują ich przepisy ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1568 z późn. zm.), ministerstwo apeluje o stosowanie się do wytycznych przygotowanych przez ww. związki sportowe”.

Procedura prowadzenia szkoleń żeglarskich

Szkolenie teoretyczne

 1. Szkolenie teoretyczne odbywa się za pośrednictwem internetu i środków łączności telekomunikacyjnej, przed i po zajęciach praktycznych.

Szkolenie praktyczne

 1. Bezpośredni transport załogi i instruktora z miejsca zamieszkania na szkolenie i z powrotem odbywa się przy zachowaniu dotychczasowych obostrzeń. Rekomendujemy, aby żeglarze dojeżdżali do miejsca stacjonowania jachtu własnym środkiem transportu i pojedynczo.
 2. Uczestnicy szkolenia będą wchodzić na teren ośrodka bez osób towarzyszących.
 3. Żeglarze nie będą korzystać z obiektów hotelowych, szatni oraz gastronomii obiektu. Wszystkie potrzebne i niezbędne rzeczy przywiozą ze sobą.
 4. Zarządca obiektu udostępnia sanitariaty, które regularnie odkaża i instaluje w nich płyny dezynfekujące.
 5. Organizacja szkolenia wyklucza bezpośredni kontakt na terenie infrastruktury oraz na pomoście osób z różnych załóg.
 6. Niezbędny sprzęt będzie przygotowany do pobrania przez uczestników w sposób niewymagający wchodzenia do pomieszczeń.
 7. Uczestnicy będą pobierać sprzęt pojedynczo z zachowaniem obowiązującej odległości między sobą.
 8. Szkolenie jest możliwe jedynie na jachtach o długości minimum 6 metrów.
 9. Na jachcie jednocześnie mogą przebywać cztery osoby, w tym instruktor/instruktorzy.
 10. Żeglarze podczas całego pobytu na brzegu i na jachcie poruszają się w maseczkach zakrywających usta i nos.
 11. Wszyscy załoganci na jachcie i instruktor będą obsługiwać jacht w rękawiczkach.
 12. Przy zmianie załogi, jacht jest dezynfekowany w miejscach, z którymi miała styczność załoga.