Koleżanki i Koledzy Instruktorzy,

 

Komisja Szkolenia Wielkopolskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego informuje, że w trosce o podwyższanie umiejętności i kompetencji kadry szkoleniowej w naszym OZŻ zdecydowaliśmy, że przeprowadzimy kurs na stopień Instruktora Żeglarstwa PZŻ. Aby wyjść na przeciw oczekiwaniom Klubów i szkolących w nich Młodszych Instruktorów Żeglarstwa, w porozumieniu z Prezesem Zarządu WOZŻ ustaliliśmy, że kurs ten przeprowadzony zostanie w bardzo promocyjnych cenach, tzn. praktycznie po kosztach kursu. Cena za kurs będzie zależała od liczby chętnych kandydatów, tzn. im więcej chętnych, tym koszty kursu będą niższe dla kandydata na IŻ-a. Przewidujemy, że koszt kursu nie powinien przekroczyć 800,- do 1000,- PLN/osobę.

 

Dodatkowym udogodnieniem dla przyszłych IŻ-ów będzie możliwość szybszego zdobycia wymaganego stażu szkoleniowego. Postaramy się pomóc wszystkim tym instruktorom, posiadającym stopień MIŻ PZŻ, którzy nie zdołali jeszcze zrealizować tych staży, by jeszcze przed rozpoczęciem kursu na IŻ PZŻ je odbyli.
Zgodnie ze znowelizowanym Systemem kształcenia kadry szkoleniowej PZŻ w sporcie powszechnym, który został zatwierdzony przez PZŻ w lutym 2019 r., ograniczono liczbę godzin szkolenia na stopień Instruktora Żeglarstwa PZŻ do ok. 62 h.

 

Początek kursu, spotkanie informacyjne, na stopień IŻ PZŻ planujemy na 02 października 2019 r. Zajęcia teoretyczne będą się odbywały w siedzibie WOZŻ, ul. Wodna 8/9 w Poznaniu, a o części praktycznej poinformujemy w późniejszym terminie.

 

Aby zarezerwować sobie miejsce na kursie należy zgłosić się telelefonicznie, mailowo lub osobiście na poniedziałkowych posiedzeniach Komisji Szkolenia WOZŻ do mnie, a następnie dokonać wpłaty zaliczki na poczet kosztów kursu na konto WOZŻ w kwocie 200,- PLN od osoby. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 sierpnia 2019 r.
Wszystkich Młodszych Instruktorów Żeglarstwa bardzo gorąco zachęcamy, by rozszerzyli swoją wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną i wzięli udział w naszym kursie. Gwarantujemy, że zdobyta wiedza z pedagogiki, psychologii czy metodyki nauczania będzie bardzo pomocna i przydatna w dalszej pracy instruktorskiej. Instruktorami na Kursie będą doświadczeni Instruktorzy Wykładowcy oraz Instruktorzy Żeglarstwa, nie tylko z Wielkopolskiego OZŻ.

 

Bardzo proszę wszystkich kolegów i koleżanki, by rozpowszechnili tę informację o kursie instruktorskim wśród swoich znajomych, którzy także byliby chętni na uczestnictwo w kursie.

 

 

Z żeglarskim pozdrowieniem
Ewa Tomczak
Zastępca Przewodniczącego Komisji Szkolenia WOZŻ
KŻ „Odlewnik” Śrem