Honorowy Komandor Poznańskiego Klubu Morskiego LOK, wcześniej funkcję Komandora PKM LOK sprawował przez blisko 25 lat. Jachtowy kapitan żeglugi wielkiej.  Honorowy Członek Wielkopolskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.

Przyczynił się do rozwoju klubu w wielu wszechstronnych dziedzinach, dobry organizator, a w szczególności kapitan i organizator rejsów morskich między innymi na flagowym żaglowcu Ligi Obrony Kraju ,,Generale Zaruskim’’, którego był komendantem przez 8 lat, na ,,Wielkopolsce”, ,,Mazurku”’ i wielu innych jednostkach – w tym na naukowo-badawczej ,,Oceanii”, znał akweny Morza Bałtyckiego, Czarnego, Oceanu Atlantyckiego, ale i Morza Arktycznego kiedy to prowadził, rejs z naukowcami na Spitzbergen.
Brał udział w czterech ogólnoświatowych imprezach żeglarskich ,,Operacja Żagiel” i obchodach 100-lecia Kanału Kilońskiego.
Mogliśmy liczyć na Jego doświadczenie, wszechstronną wiedzę, radę i pomoc, zawsze będzie nam Go brakowało.

 


Zarząd Poznańskiego Klubu Morskiego LOK
O terminie pogrzebu poinformujemy.