REGATY PAMIĘCI – Mistrzostwa Województwa Laser Radial i OPTIMIST.
Nadal wszelkie formalności tj. zgłoszenia do regat, opłaty wpisowego, akredytacje dokonujemy wyłącznie zdalnie. Nie będzie możliwości dokonania tego osobiście.
Podczas zakończenia regat obowiązują zalecenia PŻŻ w związku z pandemią.
Obowiązuje konieczność zasłaniania nosa i ust.

ZOR REGATY PAMIĘCI MW LR I OPT >