ZAWIADOMIENIE 0 ODWOŁANIU
OTWARTYCH REGAT RZEMIEŚLNIKA
W DNIU 22.08.2020
W ZWIĄZKU Z AKTUALNĄ SYTUACJĄ Z COVID-19
RZEMIEŚLNICZY JACHT KLUB POZNAŃSKl lNFORMUJE
ŻE MAJĄC NA UWADZE BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW, ZARZĄD KLUBU
PODJĄŁ DECYZJĘ O ODWOŁANIU REGAT ZAPLANOWANYCH NA 22.08.2020 .

Komandor RJKP
Jan Czapracki

ODWOŁANIE REGAT 22_08_2020 >