Szanowne Panie i Panowie

W imieniu Prezesa Wielkopolskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego w Poznaniu Macieja Olszewskiego, serdecznie zapraszamy na Uroczyste Spotkanie Noworoczne, w dniu 10 stycznia 2020 roku – piątek, o godz. 18.00, w siedzibie WOZŻ ul. Wodna 8/9 w Poznaniu.