Zmiany w systemie SSM w PZŻ – nowy regulamin na 2021 zatwierdzony przez Zarząd PZŻ. Prawo do jego ostatecznej interpretacji  ma Instytut Sportu.

Regulamin SSM poniżej:
https://pya.org.pl/files/Sport%202021/Dokumenty%202021/SSM%20regulamin%20wsp%C3%B3%C5%82zawodnictwa%20sportowego%20m%C5%82odzie%C5%BCy%20uzdolnionej%20cz%C4%99%C5%9B%C4%87%20C%20%C5%BCeglarstwo.pdf

Kalendarz imprez 2021 poniżej:
https://pya.org.pl/files/Sport%202021/Dokumenty%202021/Kalendarz%20PZZ%202021%20(wersja%2001.03.2021).pdf

Kompendium wiedzy dotyczące regat poniżej:
https://pya.org.pl/polski-zwiazek-zeglarski/page/licencje-na-przeprowadzenie-regat-pzz/

 Procedura przesyłania wyników do SSM:

1. Terminowość nadsyłania WYNIKÓW (specjalny arkusz kalkulacyjny pobrany przy wniosku o licencję) i dokumentacji (m.in. komunikat oficjalny z regat z linkiem do wyników – jako potwierdzenie rozegrania regat). O tym trzeba przypominać organizatorom – Związek przypomina przy wydawaniu licencji (w regulaminie), a później muszą to robić Stowarzyszenia i Trenerzy koordynatorzy wojewódzcy. PZŻ też będzie wysyłał kontrolnego maila ale PZŻ nie odpowiada za to, jeśli wyniki nie dotrą – a wtedy punkty zostaną UTRACONE. Obowiązek przysyłania dokumentacji i wyników w terminie do 7 dni od zakończenia regat został zatwierdzony przez Zarząd, ponieważ Związek ma 14 dni na przesłanie do Ministerstwa! Po tym terminie nie będzie możliwości wprowadzenia wyników a punkty z tego tytułu zostaną utracone.
2. W punktacji uczestniczą tylko kluby licencjonowane – ponieważ tylko wtedy zawodnicy mają licencje zawodnicze PZŻ i mogą uczestniczyć w SSM zgodnie z regulaminem.
3. W przypadku zamiaru punktowania w wyższej kategorii wiekowej trzeba złożyć deklarację kategorii wiekowej zawodnika przed PIERWSZYMI regatami ELIMINACYJNYMI (jeśli są) lub punktowanymi (jeśli nie ma eliminacji) w jakiej kategorii wiekowej wystartuje na 14 dni przed pierwszą imprezą. Zgoda na przeniesienie do kategorii wiekowej wyższej nie można zostać cofnięta do młodszej kategorii. Deklaracje wysyłane na adres j.debert@pya.org.pl
4. Nazewnictwo klubów – pełna nazwa wzięta z licencji zawodniczej, inaczej punkty nie będą naliczane
5. PZŻ bierze na siebie uzupełnienie nrów PESEL na WYNIKACH
6. Konieczność prowadzenia oddzielnych wyników dla poszczególnych kategorii wiekowych od pierwszego dnia regat.
7. WNIOSKI O PODZIAŁ PUNKTÓW W PRZYPADKU ZMIAN BARW KLUBOWYCH – do 30 października (my jako Związek do 30 listopada)

Organizatorzy są więc w największym stopniu odpowiedzialni za punkty poprzez obowiązek nadsyłania wyników i dokumentacji. Pomóc w terminowym ich nadesłaniu  powinni Trenerzy koordynatorzy i Stowarzyszenia. Dzieci i trenerzy jadą ze świadomością punktów i powinny je dostać. Nie można zrzucać tego na Związek, bo związek nie zawiaduje punktami, tylko niejako pośredniczy. Organizatorzy nie odpowiadają za maile i telefony po regatach i my jako Związek nie jesteśmy w stanie wstawić wyników do systemu i punkty przepadną. 2020 rok był ostatnim, w którym możliwe było wpisywanie punktów po terminie, teraz to będzie NIEMOŻLIWE.

Jarosław Debert
Wydział sportu
POLSKI ZWIĄZEK ŻEGLARSKI
al. ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa
PGE Narodowy
tel.: +48 22 541 63 55, e-mail: j.debert@pya.org.pl
www.pya.org.pl