W dniach 16-18 lutego odbyła się w Bydgoszczy Narada Szkoleniowa Polskiego Związku Żeglarskiego. Spotkanie zorganizowała Komisja Szkolenia PZŻ i poza nią w spotkaniu wzięli udział reprezentanci 23 okręgowych związków żeglarskich, kilkoro członków zarządu PZŻ oraz Wydział Rozwoju i Upowszechniania Żeglarstwa.

Po rozpoczęciu spotkania przez wiceprezes PZŻ do spraw szkolenia Katarzynę Domańską, Weronika Dyjas przedstawiła statystyki związane z liczbą przeprowadzonych w Polsce egzaminów oraz wydanych w zeszłym roku patentów. Z podanej analizy wynikało, że 50 procent wszystkich egzaminów organizowanych jest przez pięć najbardziej aktywnych OZŻ z 28 przeprowadzających egzaminy. Są to Śląski, Krakowski, Wielkopolski, Warmińsko-Mazurski oraz Wrocławski. Jeśli chodzi o patenty to liczba wydanych uprawnień w 2017 roku utrzymuje się na tym samym poziomie roku 2016.

Pani wiceprezes PZŻ zaprezentowała również jakie zmiany w Systemie Szkolenia Instruktorów są wprowadzane w tym sezonie oraz na jakie kolejne udogodnienia i usprawnienia Elektronicznego Systemu Obsługi Egzaminów będzie można liczyć w tym sezonie. Jedną z najważniejszych jest wprowadzenie obsługi egzaminów instruktorskich także przez system elektroniczny. Zapowiedziano też szkolenie dla nowych egzaminatorów jeszcze przed sezonem żeglarskim.

W dalszej części narady członek zarządu PZŻ Tomasz Adamczyk porównał wymagania i uzyskiwane uprawnienia oraz czas i formę przeprowadzania egzaminu na patent Jachtowego Sternika Morskiego i Yachtmaster Offshore Royal Yachting Association.

Na spotkaniu miał pojawić się także prezes Polskiego Związku Żeglarskiego Tomasz Chamera. Jednak nie było to możliwe, ale udało się przeprowadzić telekonferencję, podczas której prezes PZŻ przedstawił swoje zdanie na temat tego jak widzi efekty pracy szkoleniowców oraz docenił zaangażowanie i profesjonalizm członków Komisji Szkolenia.

W Bydgoszczy pojawił się również przedstawiciel Instytutu Badań Edukacyjnych Wojciech Stęchły, który zaprezentował cel, sposób i idee Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz przykłady używanych przy tym zagadnieniu sformułowań.

Katarzyna Domańska zreferowała stan pracy nad Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji w PZŻ, który zakłada wprowadzenie do tego systemu instruktora żeglarstwa na różnych poziomach zaawansowania. Poza tym krótko przedstawiła i scharakteryzowała dwie pierwsze opracowane kwalifikacje.

Później głos zabrał kolejny członek zarządu PZŻ Wiktor Wróblewski i w oparciu o zasady budowania ramy kwalifikacji zaprezentował projekt systemu certyfikatów dla adeptów żeglarstwa. System ten polegałby na nauczaniu konkretnych kompetencji, a nie jedynie umożliwiał zdanie egzaminu. W ramach kontynuacji tematu Piotr Jodkowski przedstawił projekt konkretnych umiejętności i wiedzy jaką powinien posiadać Wykwalifikowany Załogant oraz sposób weryfikacji tych kompetencji przez instruktora. Tematy te wzbudziły najwięcej kontrowersji i skrajnych opinii. Wśród zwolenników były bardzo pochlebne głosy poparcia i uwagi, że jest do duży krok naprzód w zmianie myślenia na temat szkolenia żeglarskiego. Jednak w gronie uczestników były też opinie, że rynek nie jest przygotowany na takie rozwiązania i nie będzie zapotrzebowania na zdobywanie tego typu certyfikatu.

Podczas ostatniego dnia narady Radosław Śląski krótko scharakteryzował założenia licencjonowanych ośrodków szkoleniowych. Podane przez niego informacje krótko uzupełniła Katarzyna Domańska, informując nad czym pracował Wydział Rozwoju i Upowszechniania. A jednym z najważniejszych efektów tej pracy było opracowanie planu wprowadzenia nowych licencjonowanych ośrodków szkoleniowych i egzaminacyjnych, zarówno zajmujących się szkoleniem powszechnym jak i sportowym. Nowe licencje mają oprócz wyznaczania standardów jakości szkolenia i obsługi klientów, oferować kompleksowe wsparcie merytoryczne i marketingowe.

Po każdej prezentacji był czas na dyskusję oraz głosy z sali, a uczestnicy w większości chętnie i konstruktywnie zgłaszali swoje uwagi.

Podsumowania całej Narady Szkoleniowej dokonała Katarzyna Domańska, która przedstawiła najważniejsze punkty, nad którymi w najbliższym czasie będzie pracowała Komisja Szkolenia. A będą to certyfikat kompetencji – wykwalifikowany załogant, nowy System Szkolenia Instruktorów według KRK, licencjonowane ośrodki szkoleniowe i szkolenie kadr instruktorskich.