Koleżanki i Koledzy żeglarze,

Miło mi poinformować, że Klub Żeglarski przy UAM wraz z Komisją Szkolenia Wielkopolskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego kontynuuje nabór na kurs na stopień Instruktora Żeglarstwa PZŻ.

Nastąpiła jednak zmiana proponowanego wcześniej letniego terminu odbycia się kursu na stopień IŻ PZŻ. Kurs odbędzie się w terminie od 05 do 22 września 2022 r. 

W kursie tym mogą podwyższyć swoje uprawnienia Młodsi Instruktorzy Żeglarstwa PZŻ oraz Nauczyciele Żeglowania PZŻ, którzy spełnili wszystkie wymagania, określone w Systemie kształcenia kadry szkoleniowej PZŻ w żeglarstwie powszechnym, by odbyć szkolenie na stopień Instruktora Żeglarstwa PZŻ, tj.:

  1. ukończyli 24 lata,
  2. posiadają stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ lub od co najmniej roku posiadają stopień Nauczyciela Żeglowania PZŻ,
  3. posiadają stopień co najmniej jachtowego sternika morskiego,
  4. posiadają stopień co najmniej sternika motorowodnego,
  5. posiadają udokumentowany staż instruktorski, w postaci co najmniej trzech pozytywnych opinii
    z pracy w charakterze kadry w szkoleniu na stopnie żeglarskie (w tym co najmniej jeden na kursie trwającym minimum 6 kolejnych dni), wystawione przez KWŻ, w łącznym wymiarze minimum 30 dni szkoleniowych; do stażu zalicza się opinie z kursów zgłoszonych do OZŻ (zgodnie
    z obowiązującymi w danych latach przepisami).
Egzamin chcielibyśmy sfinalizować 23 września 2022 r.
 Część praktyczna i teoretyczna kursu odbywać się będą na Jeziorze Kierskim, oraz na Przystani KŻ przy UAM.
Do przeprowadzenia jest ok. 63 h szkolenia. Kurs będzie odbywał się w systemie mieszanym. Oznacza to, że część praktyczną kursu przeprowadzimy w weekendy (sobota, niedziela) oraz w terminie od 14 do 18 września 2022 r. (5 dni) – zajęcia będą odbywały się w systemie ciągłym. Natomiast część teoretyczna kursu będzie odbywała się  w środku tygodnia oraz od 14 do 18 września 2022 r. – także codziennie.
Szczegóły wkrótce dla zainteresowanych. Całkowity koszt kursu wyniesie ok. 1300-1400,- zł od osoby. Są jeszcze wolne miejsca!!! Chętnych do wzięcia udziału w kursie proszę o kontakt ze mną, a następnie po uzgodnieniu wpłatę 250,- zł na konto WOZŻ, celem rezerwacji miejsca na kursie.
Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do wzięcia udziału w kursie.
Z żeglarskim pozdrowieniem
Ewa Tomczak
Przewodnicząca Komisji Szkolenia WOZŻ
Klub Żeglarski „Odlewnik” Śrem
tel. +48 601 72 75 57
mail: szkolenia@wozz.poznan.pl