Komisja Szkolenia PZŻ wraz z Wydziałem Rozwoju i Upowszechniania była organizatorem szkoleń przeznaczonych dla egzaminatorów przeprowadzających państwowe egzaminy na patenty żeglarskie. Odbyły się 4 edycje szkolenia: w Poznaniu, Wrocławiu i dwa w Warszawie. W sumie w szkoleniu uczestniczyło 72 egzaminatorów.

Podczas szkolenia poruszono problematykę: funkcja i zadania przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej wynikającej z przepisów państwowych, procedura przeprowadzania egzaminu w PZŻ, odpowiedzialność cywilna egzaminatora, metodyka egzaminowania.

Szkolenie prowadziła Katarzyna Domańska – wiceprezes PZŻ ds. szkolenia, Weronika Dyjas – pracownik Wydziału Rozwoju i Upowszechniania PZŻ a we Wrocławiu Ryszard Błacha – członek Komisji Szkolenia PZŻ. Podczas szkolenia miały miejsce bardzo interesujące dyskusje poruszające bieżące problemy związane egzaminowaniem.