W wyniku przeprowadzonej rekrutacji w Poznaniu do Programu przyjęto 100 dzieci oraz 7 na listę rezerwową. W miesiącu marcu jedna osoba zrezygnowała. W ramach akcji rekrutacyjnej odwiedzono wszystkie szkoły ulokowane w dzielnicach miasta Poznania i gminach otaczających jezioro Kiekrz gdzie odbywają się zajęcia. Odbyliśmy również spotkania w Urzędzie Marszałkowskim z dyr. Tomaszem Wiktorem i Urzędzie Miasta z dyr. Ewą Bąk. Przekazaliśmy informację o Programie Energa Sailing i uzyskaliśmy dużą życzliwość ze strony władz samorządowych. Urząd miasta jest skłonny dofinansować organizację regat w ramach Programu Energa Sailing.

Braliśmy również udział w targach Sprzętu Pływającego i Sportów Wodnych BOATEX, które odbyły się w halach MTP. Energa Sailing posiadała osobne stoisko o powierzchni 20m kw. Wielu zwiedzających, szczególnie z małymi dziećmi zatrzymywało się przy wystawionych łódkach Energa. Rozdano wiele materiałów dotyczących Programu. Stoisko sąsiadowało ze stoiskiem WOZŻ. Oba miejsca odwiedził prezes PZŻ Wiesław Kaczmarek.

Zorganizowaliśmy również szkolenie dla nauczycieli z zakresu ratownictwa. Niestety obowiązujący nas termin pokrywał się z wakacjami szkolnym i frekwencja była bardzo słaba.

Obecnie w zajęciach uczestniczy 100 dzieci. Do Programu zaproszono 4 szkoły podstawowe. Są to Szkoła Pdst. Nr 1 z Poznania Strzeszyn, Szkoła Pdst. Nr 28 z Poznania Kiekrz, Szkoła Pdst. z Rokietnicy oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny z Napachania/Mrowino. Z tych szkół zgłosiło się najwięcej dzieci, a najwięcej 15 uczniów ze Szkoły Pdst nr 28 z Kiekrza . Łącznie w Programie biorą udział uczniowie z 30 szkół z m. Poznania i 11 szkół z powiatu poznańskiego. Frekwencja na razie jest prawie 100 procentowa. Otrzymujemy informację z wielu stron, że zajęcia są bardzo ciekawe i dzieci z niecierpliwością czekają na nie.

W program zaangażowały się 3 kluby, które na terenie m. Poznania mają najliczniejsze grupy szkoleniowe w klasie Optimist i wysokokwalifikowaną kadrę trenersko instruktorską. Tymi klubami są: AZS Poznań, JKW Poznań i ŻLKS Poznań. Inne kluby nie zgłosiły chęci uczestnictwa w realizacji Programu. Ścisła współpraca między nimi pozwoliła szybko i sprawnie przygotować działanie Programu w naszym mieście. Zajęcia są prowadzone na przystani JKW, ponieważ są tam najlepsze warunki bazowe. Zajęcia prowadzą instruktorzy z ŻLKS Agata Kotrysiak i AZS Agata Lehmann. Kadrę instruktorską w zajęciach wspierają animatorzy zajęć ruchowych, studenci AWF Poznań Karolina Hejzner i Magdalena Komarek. Obie uczestnikami specjalizacji z żeglarstwa oraz członkami sekcji żeglarskiej działającej przy Zakładzie Sportów Nowoczesnych AWF Poznań.

Obecnie prowadząc zajęcia teoretyczne przeplatane zabawami ruchowymi prowadzonymi przez studentów AWF przygotowujemy się do zejścia na wodę. Czekamy na łódki. Na przystani JKW w ramach podpisanej umowy otrzymaliśmy między innymi osobny boks na sprzęt tylko dla naszej dyspozycji. Kluby AZS i ŻLKS przygotowują motorówki, które będą wykorzystane przez instruktorów na zajęciach na wodzie.

Koordynator Programu

Leszek Kostański