Na początku stycznia zostały odwiedzone wszystkie szkoły, w których odbyły się otwarte zajęcia z żeglarstwa w listopadzie 2015 roku, w celu przypomnienia o zbliżającym się naborze do programu. W wyniku przeprowadzonej rekrutacji w Poznaniu do programu przyjęto 101 dzieci (Do programu przystąpiło w sumie 101 dzieci (38 dziewczynek, 63 chłopców) oraz 6 dzieci na listę rezerwową. Do programu przystąpiły 4 szkoły : SP z Tarnowa Podgórnego, Sp nr 28 w Poznaniu, SP nr 90 w Poznaniu oraz SP nr 83 „ŁEJERY” w Poznaniu.
Zajęcia odbywały się na terenie JKW nad Jeziorem Kierskim od poniedziałku do piątku w godz. 17.00-20.00.
Główni instruktorzy to: Anna Zabłocka, Paweł Kurzawa oraz Agata Lehmann, instruktorzy wspomagający: Filadelfia Bachorz, Wojciech Arczewski oraz Michał Prończuk.
Zakres zrealizowanego materiału w grupach: podstawowa wiedza z zakresu żeglarstwa, budowa optimista, bezpieczeństwo nad wodą, podstawowe węzły, teoria żeglowania, zdrowy tryb życia omawiany przy okazji zajęć ogólnorozwojowych. Realizacja programu wg. harmonogramu obowiązującego we wszystkich województwach.
Zorganizowane zostały grupowe badania lekarskie w klinice REHASPORT, z których skorzystało 95% dzieci, reszta badania wykonała we własnym zakresie.

 

Dzięki współpracy z rzecznikiem Prasowym Tomaszem Adamczykiem udało się pozyskać następujące patronaty:
1.Urząd Miasta Poznania
2.Prezydent Miasta Poznania
3.Marszałek WojewództwaWielkopolskiego
4.Starosta Poznański
5. Radio Merkury
6. Radio Afera
7. Radio Emaus

 

W dniu 24 marca odbyła się konferencja prasowa inaugurująca program Energa Sailing Edukacja.
W okresie marzec-czerwiec zajęcia odbywały się na terenie JKW nad Jeziorem Kierskim od poniedziałku do piątku w godz. 17.00-20.00. Dzięki sprzyjającej pogodzie 4 kwietnia 2016 odbyło się pierwsze zejście na wodę, jeszcze bez żagli, na pagajach.

Zajęcia objęły takie aspekty jak:
– podstawowa wiedza z zakresu żeglarstwa,
– budowa optimista,
– bezpieczeństwo nad wodą,
– podstawowe węzły,
– teoria żeglowania,
– zdrowy tryb życia omawiany przy okazji zajęć ogólnorozwojowych.
– zajmowanie poprawnej pozycji na optimiście
– nauka sterowania na pagajach oraz za motorówką
– zabawy z utrzymywaniem równowagi
– pierwsze halsy półwiatrowe
– trasa półwiatrowa
– nauka zwrotu ostro na wiatr
– nauka ostrzenia i odpadania
– prowadzenie optymista względem wiatru
– nauka zwrotu z wiatrem
– trasa po trójkącie (baksztagowym) – trasa pierwszych regat

21 maja odbył się piknik Energa Sailing z udziałem Kacpra Ziemińskiego – udział wzięło prawie 100 dzieci wraz z rodzinami. W programie nie zabrakło pokazów ratownictwa wodnego, rejsów jachtem typu DZ. Był także poczęstunek: grill i słodkości. Swoją obecnością na pikniku zaszczyciły takie osoby jak: dwukrotny olimpijczyk Ryszard Blaszka, światowej klasy trener Kajetan Glinkiewicz i Kacper Ziemiński. Dzieci miały możliwość treningu z patronem programu.
11 czerwca w klubach żeglarskich odbyły się dla rodziców i uczestników programu „Drzwi otwarte”.
W okresie 13-21 czerwca dzieci napisały test wiedzy żeglarskiej, przeszły test praktyczny i na podstawie frekwencji i oceny instruktorskiej została wyłoniona grupa dzieci do półkolonii. Część rodziców zrezygnowała, gdyż kolidowało to z wakacjami, więc na miejsce ich dzieci weszły dzieci z listy rezerwowej.
Na terenie gdzie prowadzone są zajęcia są ulokowane nośniki reklamowe wg. umowy.
Półkolonie odbyły się w terminie 04.07-15.07.2016 z przerwą weekendową 10-11.07 oraz 25-29.07.2016 (5-cio dniowa półkolonia finansowana przez MSiT . Półkolonie odbyły się na przystani JKW. Zajęcia prowadzili instruktorzy Filadelfia Bachorz, Michał Prończuk, Agata Lehmann, Anna Zabłocka oraz Małgorzata Zabłocka. W obydwu półkoloniach uczestniczyło po 20 dzieci. Uczestnicy półkolonii żywili się w hotelu JKW Poznań na terenie przystani. Po zakończeniu półkolonii rozpoczął się okres wakacyjny.
Zajęcia zostały wznowione 29 sierpnia w takich samych grupach zajęciowych jak w module wiosennym czyli od poniedziałku do piątku od 17.00 do 20.00.
Frekwencja w porównaniu z rokiem poprzednim jest bardzo wysoka, oscyluje na poziomie ok. 75%.

1 października 2016r. odbył się piknik na terenie Żeglarskiego Ludowego Klubu Sportowego. Piknik rozpoczął się punktualnie o godzinie 10. Zarówno dla uczestniczących zawodników jak i ich rodziców instruktorzy przygotowali szereg atrakcji. Najważniejszym punktem były rozgrywane na terenie jeziora Kierskiego regaty Optimistów. Zawodnicy zostali podzieleni na trzy grupy eliminacyjne, z których zostali wyłonieni finaliści. Kacper Ziemiński przez cały czas będąc na wodzie instruował młodych zawodników, którzy mieli okazję skorzystać z doświadczeń Olimpijczyka. Na koniec zawodów odbyła się piętnastominutowa rozmowa, podczas której pytania zadawali zarówno zawodnicy, rodzice jak i zebrani goście.
Poza czysto sportowymi zajęciami odbywały się imprezy towarzyszące. Na jeziorze pływał jacht typu DZ obsługiwany przez członków Komisji Szkolenia Wielkopolskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, który był dostępny zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. Jacht typu Omega obsługiwali rodzice dzieci samodzielnie, bo jak się okazało już wcześniej połknęli bakcyla żeglarstwa i ukończyli odpowiednie szkolenie.
Dzieci miały możliwość udziału w wielu grach i zabawach, było także malowanie twarzy.
Nie zabrakło grilla, napoi oraz słodkiej przekąski dla każdego uczestnika.
Program zakończył się 14 października.

Koordynator
Agata Lehmann