W piątek 27 lutego 2015 odbyło się tradycyjne już spotkanie Instruktorów Żeglarstwa zrzeszonych w Wielkopolskim Okręgowym Związku Żeglarskm, działających w ramach Komisji Szkolenia WOZŻ. Podczas spotkania Przewodniczący Komisji Szkolenia Michał Nitschke przedstawił informacje bieżące. Jan Garbarek zaprezentował obszerną informację na temat szkolenia w Wielkopolsce i ilości egzaminów przeprowadzonych przez egzaminatorów WOZŻ. Maciej Majcherek omówił wnioski ze spotkania Komisji Szkolenia PZŻ, która odbyła się w listopadzie w Białobrzegach, a Ewa Tomczak omówiła najważniejsze działania w ramach programu WOZŻ „Żagle dla Wszystkich”. Po części oficjalnej zaproszeni goście udali się na poczęstunek. Dziękujemy wszystkim obecnym za przybycie!

Zdjęcia i tekst: Tomasz Adamczyk