Podstawowym założeniem ustanowienia nagrody roku za osiągnięcia w żeglarstwie wielkopolskim jest
docenienie i nagrodzenie najlepszych żeglarzy, aktywnych klubów żeglarskich i organizatorów imprez
promujących żeglarstwo.
Jednocześnie ważnym elementem jest nagłośnienie i prezentacja najciekawszych pomysłów organizacyjnych
w mediach. Liczymy na to, że do rywalizacji o ZŁOTĄ OMEGĘ włączą się wszystkie kluby Wielkopolski a
prezentacja najlepszych na forum Wielkopolskiej Gali Żeglarskiej spowoduje duże zainteresowanie
mediów a co za tym idzie społeczności Poznania I całego województwa. Wzbogaci to również naszą wiedzę
o organizowanych imprezach, często bardzo ciekawych a dotąd mało znanych w naszym środowisku.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania  do nagrody roku WOZŻ.
Poniżej do pobrania niezbędna dokumentacja:

Regulaminy:

Założenia ogólne_ZŁOTA OMEGA

Regulamin_kat. Impreza-Wydarzenie Roku

Regulamin_kat.Morski Rejs Roku

Regulamin_kat.Osiągnięcie Sportowe Roku

Regulamin_kat.Przystań Żeglarska Roku

Regulamin_kat.Regaty Roku

Regulamin_kat.Śródlądowy Rejs Roku

Formularze:

Formularz zgłoszeniowy_Impreza – Wydarzenie Roku

Formularz zgłoszeniowy_MORSKI Rejs Roku

Formularz zgłoszeniowy_Osiągnięcie Sportowe

Formularz zgłoszeniowy_Przystań Żeglarska Roku

Formularz zgłoszeniowy_Regaty Roku

Formularz zgłoszeniowy_ŚRÓDLĄDOWY Rejs Roku