Tawerny „ZĘZA” znowu wypełniła się szantowymi brzmieniami! 2 lutego w tym specjalnym miejscu przy Starym Rynku pojawił się Mirek Kowalewski czyli „KOVAL”. Jak zwykle cieszył nas swoją muzyką i opowieściami, tak że tęsknota za kolejnym sezonem jeszcze się nasiliła. Oby do wiosny!