W dniach 9-11 lutego 2018 roku odbyła się czwarta edycja Targów Sprzętu Pływającego i Sportów Wodnych BOATEX w Poznaniu. Gościem specjalnym targów był Prezes Polskiego Związku Żeglarskiego dr Tomasz Chamera, który uroczyście otworzył całe wydarzenie i aktywnie uczestniczył w rozmowach oraz różnego rodzaju spotkaniach.

Za nami kolejna edycja Targów Sprzętu Pływającego i Sportów Wodnych BOATEX, które od piątku do niedzieli odbywały się w Poznaniu. Gościem specjalnym targów był Prezes Polskiego Związku Żeglarskiego dr Tomasz Chamera, który w obecności Prezesa Międzynarodowych Targów Poznańskich Przemysława Trawy oraz Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego Teodora Rudnika uroczyście otworzył targi BOATEX i Rybomania. Prezes PZŻ dr Tomasz Chamera obok licznie udzielanych wywiadów radiowo – telewizyjnych, brał także udział w uroczystym spotkaniu wielkopolskich żeglarzy, które zostało zorganizowane przez Prezesa Wielkopolskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego Macieja Olszewskiego.

– Targi BOATEX są na pewno cenną inicjatywą, mającą na względzie rozwój i upowszechnianie żeglarstwa. Dla mnie była to także możliwość spotkania się ze środowiskiem żeglarzy z Wielkopolski, wymiany poglądów, doświadczeń oraz przedstawienia kierunków działalności obecnego zarządu i władz Polskiego Związku Żeglarskiego. Poza tym miałem okazję przybliżyć założenia naszej działalności, przede wszystkim tego, co chcemy uzyskać w najbliższym okresie – powiedział Tomasz Chamera.

Za stronę merytoryczną targów odpowiadał Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski, który zapewniał także atrakcje dodatkowe. W piątek obok wydarzeń targowych, Komisja Szkolenia WOZŻ zorganizowała w siedzibie WOZŻ doroczne spotkanie instruktorów i egzaminatorów, podsumowujące rok 2017. Licznie zgromadzeni uczestnicy mogli spotkać się z gościem specjalnym Wiceprezesem ds. Szkolenia PZŻ dr Katarzyną Domańską, która uświetniła swoją obecnością także wydarzenia odbywające się w sobotę na scenie głównej targów BOATEX. W wystąpieniu Katarzyna Domańska podzieliła się uwagami na temat Sektorowej Ramy Kwalifikacji – Zintegrowanym Systemie Szkolenia Instruktorów Żeglarstwa. Na scenie głównej wystąpił także Członek Zarządu PZŻ Tomasz Adamczyk, który prezentował różnice pomiędzy uprawnieniami brytyjskiej organizacji Royal Yachting Association, a systemem szkolenia obowiązującym w Polsce.

Targi BOATEX dały możliwość do wymiany poglądów, spotkań i rozmów nie tylko oficjalnych. Do zobaczenia w przyszłym roku w Poznaniu!