Wszystkich sympatyków wiatru w żaglach Żeglarski Ludowy Klub Sportowy zaprosił na REGATY WARTE POZNANIA. Regaty rozgrywano na jeziorze Kierskim w dniach 19.05 – 20.05 .2018 r. i zostały rozegrane zgodnie z przepisami regatowymi żeglarstwa WS 2017 – 2020.

Załogi startowały w klasach: OPP, Laser Radial , Laser-4,7 Słonka, Europa . Najlepszym organizatorzy wręczyli puchary i dyplomy.