Zawiadomienie o regatach

Nazwa regat: OTWARTE MISTRZOSTWA MIASTA POZNANIA 26-27.05.2018

W klasach: OK DINGHY, EUROPA, LASER, LASER RADIAL, LASER 4,7, Słonka, 470, FINN,

CADET, OPTIMIST, RS:X; FORMUŁA WINDSURFING, Techno.

Termin: 26-27 maja 2018r

Miejsce regat:  Poznań – Kiekrz – Jezioro Kierskie

Organizator: Klub Żeglarski „Mewa” Poznań; 60-480 Poznań, Wilków Morskich 15; tel. +48600445407

 

Przepisy:

Regaty zostaną rozegrane zgodnie z:

– „przepisami” określonymi w „Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF edycja 2017-2020”;

– przepisami PZŻ,

– przepisami klasowymi;

– instrukcją żeglugi;

– niniejszym zawiadomieniem o regatach.

 

Zgłoszenia:

W regatach uczestniczą zawodnicy zgłoszeni przez kluby żeglarskie, będące członkami PZŻ.

Zawodnicy zgłaszani do regat muszą posiadać:

– licencje zawodnika PZŻ (nie dotyczy załóg zagranicznych);

– ubezpieczenie OC;

– aktualną kartę zdrowia (dot. zawodników polskich);

– certyfikat jachtu;

– dowód wpłaty wpisowego do regat,

– zgoda PZŻ na reklamowanie indywidualne.

Zgłoszenia będą przyjmowane w biurze regat na przystani organizatora w dniu 26.05.2018r.

w godzinach od 09:00 do 10.00.

 

Program regat:

26.05.2018r. (sobota)

godz. 11:00 przewidywany start do pierwszego wyścigu dnia, następne wg komunikatów KS,

Po zakończeniu ostatniego wyścigu piknik żeglarski dla zawodników startujących w regatach,

27.05.2018r. (niedziela)

godz. 11:00 przewidywany start do pierwszego wyścigu, następne (nie później niż o 13:00) wg

komunikatów KS

zakończenie regat ok. godz. 15:00.

 

Wpisowe do regat:

Optimist – 30PLN

Klasy jednoosobowe 40PLN

Klasy dwuosobowe – 50PLN

 

Reklamowanie:

Obowiązują wymagania Zarządzenia 20 ISAF Kodeks reklamowania.

 

Instrukcja żeglugi:

Instrukcja żeglugi zostanie ogłoszona w dniu przyjmowania zgłoszeń do regat.

 

Punktacja:

W regatach stosowany będzie system małych punktów.

Planowane jest rozegranie 5 wyścigów. Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegranym 1

wyścigu. Rezultat najgorszego wyścigu będzie odrzucany przy rozegraniu minimum 4 wyścigów.

Regaty zostaną uznane za ważne przy zgłoszeniu minimum 3 jachtów z danej klasy.

 

Nagrody:

Trzy najlepsze załogi w każdej klasie otrzymają medale, dyplomy oraz drobne upominki. Wszyscy

uczestnicy w klasie Optimist otrzymają dyplomy oraz upominki.

 

Odpowiedzialność :

Zawodnicy biorą udział w regatach na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie ponosi

odpowiedzialności za szkody osobowe i materialne przez siebie nie zawinione.

 

Zabezpieczenie trasy:

Wszystkie łodzie asekuracyjne muszą posiadać akredytację otrzymaną przez organizatora.

 

Prawo do wizerunku:

Zgłaszając się do regat, zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystywanie swego wizerunku

przez organizatorów i sponsorów w formie fotografii, filmów i innych materiałów tworzonych w

trakcie trwania regat i ich reprodukcji we wszystkich materiałach dotyczących regat w tym strony

www.

 

Baza noclegowa:

Hotel Jacht Klub Wielkopolski ul. Wilków Morskich 17/19, 60 – 480 Poznań tel. 61 848 26 91 ;

+48 600 894 936,

Ośrodek szkoleniowo – żeglarski ZHP. Klub sportowy Navigare, ul. Wilków Morskich 23/25, 60-

480 Poznań tel: 515 186 315,

Regatta Hotel Restauracja Spa

Hotel 4-gwiazdkowy

Adres: Chojnicka 49, 60-480 Poznań

Telefon: +48 502 787 810,

Pokoje Gościnne Pod Wiatrakiem ul. Podjazdowa 67, 60-480 Poznań,

tel: 61 848 26 06

 

Osoby kontaktowe:

Wojciech Mazur – Komandor ds. Organizacyjnych,

+48 600 445 407, e-mail: wojtekmazur@poczta.onet.pl

Andrzej Jóźwiak – Komandor Klubu,

+48 604 78 91 88, e-mail: andrzejprofesor@gmail.com

 

Osoba odpowiedzialna:

Wojciech Mazur – Komandor ds. Organizacyjnych,

+48 600 445 407, e-mail: wojtekmazur@poczta.onet.pl