Jurek Kliemann odszedł na wieczną wachtę

Jurek Kliemann odszedł na wieczną wachtę

Jerzy Kliemann był współtwórcą Kościańskiego Klubu Żeglarskiego, którego początek datowany jest na 1982 r. Od roku 1983 Jurek był komandorem Klubu nieprzerwanie do minionego piątku kiedy to wyczerpany chorobą odszedł na wieczną wachtę. Jerzy, Jurek, komandor, harcerz,...
Nagroda Roku Złota Omega

Nagroda Roku Złota Omega

Podstawowym założeniem ustanowienia nagrody roku za osiągnięcia w żeglarstwie wielkopolskim jest docenienie i nagrodzenie najlepszych żeglarzy, aktywnych klubów żeglarskich i organizatorów imprez promujących żeglarstwo. Jednocześnie ważnym elementem jest nagłośnienie...