Zachęcamy do obejrzenia relacji zdjęciowej z Sejmiku sprawozdawczego WOZŻ. Podczas zebrania wybraliśmy Przewodniczącego i Prezydium Sejmiku, Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Mandatowej, Komisji Skrutacyjnej. Zaprezentowano sprawozdanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i uchwalono zmiany w Statucie WOZŻ, dotyczące poszerzenia działalności, realizacji skierowanej do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, dzieci z domów dziecka, rodzin zastępczych, ośrodków opiekuńczych i wychowawczych, szkół specjalnych i seniorów.