Polski Związek Żeglarski informuje, że od dnia 1 maja 2021 roku można prowadzić egzaminy na uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej. Zapisy takie znalazły się w najnowszym rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 814). Znajdziemy je w §1 ust. 5 lit. b oraz § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia. 

Oznacza to, że podmioty, które zgodnie z § 19 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz.U. z 2013 r., poz. 460) zgłosili wcześniej egzaminy na dzień 1 maja, mogą te egzaminy w tym dniu już przeprowadzić. Pozostałe podmioty mogą przeprowadzić egzaminy w kolejnych zgłoszonych dniach lub zgłaszać już terminy planowanych w najbliższym czasie egzaminów. Trzeba jednocześnie pamiętać o zachowaniu okresu na zgłoszenie egzaminu – co najmniej 7 dni przed planowanym dniem egzaminu. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu apeluje też o wpisywanie w protokołach z egzaminów miejsc, w których dany egzamin miał miejsce (zarówno miejsce odbycia części teoretycznej jak i praktycznej egzaminu).

 W ostatnich tygodniach byliśmy w ciągłym kontakcie z ministerstwem. Poza rozmowami przedkładaliśmy pismne propozycje rozwiązań w zakresie bezpiecznego prowadzenia egzaminów, jak i treningów na świeżym powietrzu, z uzwględnieniem zasad bezpieczeństwa w pandemicznej rzeczywistości. Po raz kolejny po stronie rządowej znaleźliśmy zrozumienie, czego efektem są kolejne decyzje umożliwiające funkcjonowanie żeglarskiej społeczności. Jest to kolejny dowód na to, że dialog oparty o merytoryczne argumenty zawsze przynosi efekty,  nie narażając Związku i środowiska na spory prawne, a także finansowe i zdrowotne konsekwencje. Możemy trenować, rywalizować w regatach, możemy się szkolić i egzaminować. Pamiętajmy jednak o procedurach i zasadach sanitarnych, dbajmy o bezpieczeństwo siebie i swoich bliskich – mówi Tomasz Chamera, prezes PZŻ. 

Link do rozporządzenia: rozporządzenie.pdf >

źródło: Polski Związek Żeglarski – egzaminy odblokowane >